יש לכם משכנתא? כדאי שתקראו את זה

נובמבר 15, 2020

השפעות הנגיף על שוק הנדלן והמשכנתאות בארץ גדלות ועקב המשבר והצפי להתארכות הפגיעה הכלכלית הפיקוח על הבנקים גיבש בחודש מאי מתווה סיוע ללווים בתחומי המשכנתאות, הלוואות – אשראי צרכני ואשראי עיסקי בצורת דחיית התשלומים ללא עמלה על הדחייה וזאת על מנת על מנת  לסייע בהורדת הלחץ התזרימי אצל לקוחות הבנקים.

התוכנית נועדה לאפשר למשקי הבית זמן התאוששות ולמנוע מצב של פיגור בתשלומי המשכנתא וכן לסייע ללוקחי משכנתאות חדשים.
בתחילת המשבר נתן בנק לאומי הקלת ריבית ללקוחותיו ואיפשר הקפאת ההחזרים על המשכנתא, ללא עמלות הן על תשלומי הריבית והן על תשלומי הקרן לתקופה של עד 6 חודשים.

נוסף על כך הודיעו בלאומי על שינוי התנאים בהקפאה הזמנית וכי החל מאוגוסט יופעל "גרייס חלקי" וניתן יהיה להקפיא את תשלומי הקרן עד שנתיים כך שבתקופה הזו תשלום הריבית יופעל רק על תשלומי המשכנתא ולא על הקרן.

תוכניות ההקפאה יופעלו במקביל והקפאת הגרייס ל 6 חודשים תוכל להיכנס לתוקף לאחר מילוי טופס דיגיטלי באתר הבנק כאשר הבקשות יתקבלו עד לתאריך 30.10.2020

מלאומי נמסר כי בסיום תקופת ההקפאה ניתן יהיה לבחון אפשרות למחזור המשכנתא ולפריסת תשלומים שונה לתקופה ארוכה יותר.

בבנק מזרחי שחרט על דגלו את תחום המשכנתאות מציעים ללקוחות את האפשרות לדחות את תשלומי המשכנתא ללא ריבית עד 6 חודשים. ניתן להגיש את הבקשה בדיגיטל ולקבל אישור ב SMS.
עוד מציינים כי הבקשות יטופלו רק לאחר מועד החיוב הקרוב (אלא אם כן תשלח הודעה אחרת). בכל מקרה מודגש כי, עד להודעת הבנק על אישור דחיית התשלומים כולל מועד תחילת תקופת הדחייה, תשלומי ההלוואה ייגבו כסדרם.
ההקפאה תחול על כל ההלוואות של אותו הרכב לווים שיצוין בבקשה.
בנק הפועלים מציע גם הוא דחיית תשלומי משכנתא בהגשה דיגיטלית בשתי פעימות.
בקשה ראשונה של 3 חודשים , בחינת הבנק את הבקשה ואספקת תשובה בהודעה או בטלפון (במידה והבקשה תידחה הלקוח יקבל תשובה טלפונית על כך).
לבקשת דחיית תשלומים שניה של עד 3 חודשים נוספים (למי שכבר ביקש פעם אחת לדחות ל 3 חודשים) – ניתן יהיה לפנות ל- 2401*.

בבנק דיסקונט הגשת הבקשה מתבצעת באמצעות מילוי טופס אותו ניתן להוריד מאתר הבנק ושליחתו במייל או בפקס, הגשת הבקשה וביצוע הקפאת התשלום אינם כרוכים בעמלה.
בדומה ללאומי הבנק נותן שתי אפשרויות- האחת דחייה של הקרן והריבית והשנייה דחייה של הקרן בלבד כל הלווים והערבים בהלוואה יצטרכו לחתום על טופס הבקשה.
במידה והבקשה תאושר תקבלו על כך הודעה וכן לוח סילוקין מעודכן לכתובת המופיעה בחשבון המשכנתא. גם כאן הדחייה תכנס לתוקף ממועד החיוב הקרוב לאחר אישורה.

קבוצת הבינלאומי מאפשרת דחיית תשלומי המשכנתא (כולל הקרן, הריבית וההצמדה) לתקופה של 6 חודשים (כולל הקפאות שבוצעו), ללא עמלה.

הבקשה מתבצעת על ידי הלקוח דרך טופס להקפאת תשלומי משכנתא דרך האתר ובהזדהות עם קוד וסיסמא. הטופס מופיע באתר תחת הלוואות ומשכנתאות והבקשה מוגשת דרך שירות ההתכתבות עם הבנקאי ותטופל תוך 10 ימי עסקים. לוח הסילוקין ישלח בדואר והאישור יתקבל בשירות ההתכתבות.
במידה ותרצו דחייה לתקופה קצרה מ 6 חודשים או לדחייה רק של תשלומי הקרן הפנייה היא באמצעות שירות התכתבות עם הבנקאי באתר ובאפליקציה ללא הטופס.

איך זה יראה בתום תקופת ההקפאה?

לאחר תקופת ההקפאה, התשלום החודשי יגדל בהתאם והתשלומים הנדחים יפרסו על פני כל תקופת המשכנתא.

מתכנן המשכנתאות שלנו אלירן מסביר כי "עצם הדחייה אינה מבטלת את הריביות אלא תתבטא בהגדלת ההחזרים בעתיד. לאחר סיום תקופת ההקפאה תשלומי הקרן יפרסו על פני תקופת המשכנתא הנותרת".

במהלך תקופת הדחייה, לא תתבטלנה הרביות וההלוואה עדיין נושאת את הריבית שנקבעה בחוזה ההלוואה. בתום תקופת הדחייה, התשלומים שלא שולמו, בגין הקרן ובגין הריבית יצטרפו ליתרת ההלוואה. יתרת ההלוואה (כולל התשלומים שנצברו וכן הריבית על תשלומים אלו) תיפרס לתשלומים חודשיים שווים ורצופים עד לתום תקופת ההלוואה המקורית.

הקרן והריבית שהצטברו בתקופת הדחייה ונפרסו מחדש יישאו גם הם את ריבית ההלוואה (כלומר גם הריבית שתשלומה נדחה תישא ריבית דריבית), ולכן התשלום החודשי לאחר הדחייה יגדל. התשלום החודשי לאחר תקופת הדחייה יכול להשתנות גם בגלל הפרשי הצמדה או במידה ויהיה שינוי בריבית.

משמע שבשני מסלולי ההקפאה שמציע הבנק עד שישה חודשים עם הקפאה מלאה בכלל הבנקים או עד שנתיים עם הקפאת הקרן (קיים כרגע רק בלאומי) תשלומי המשכנתא בתום תקופת ההקפאה יעלו בהתאם לזמן שבחר הלווה להקפיא את התשלומים.

יתכן וזו הסיבה לכך שרק חלק קטן מבעלי המשכנתאות בחרו להשתמש במסלולי ההקפאה ושרוב תשלומי המשכנתאות נשארו במסלול הקבוע ללא הקפאה או שינוי.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp