מה קרה לאחוזי ההלוואות בעקבות הקורונה?

אוקטובר 8, 2020

מגפת הקורונה גרמה לאזרחים רבים למצב כלכלי קשה מאוד. עסקים רבים נקלעו לקשיים, אנשים רבים פוטרו, יצאו לחל"ת ואיבדו את מקור הפרנסה שלהם.

נתונים אלו הביאו לעליה חדה של כ- 70% במספר הלווים, אנשים רבים לקחו הלוואות על בסיס שעבוד הדירה שלהם שלא לצורך מגורים.

מתחילת שנת הכספים הנוכחית נרשמו 12,632 אנשים שלקחו הלוואות תמורת משכון נכסים לא במטרה לקנות דירה, מדובר בעלייה חדה של 25%, לעומת שנה שעברה בה נרשמו בתקופה המקבילה רק 10,098 אנשים שלקחו הלוואות שלא למטרת מגורים.

כשמסתכלים על הנתונים של כל ההלוואות בישראל בשנה האחרונה אנו רואים מגמת עליה ביחס לשנה שעברה – 2.91 מיליארד ש"ח השנה, לעומת 2.3 מיליארד ש"ח אשתקד. בנוסף, הנתונים מראים שהשנה מספר האנשים הלווים זינק ב 70%  והיקף ההלוואות שנלקחו תמורת משכון נכס עלה ל 39%.

רוב ההלוואות שנלקחו היו משכנתאות לרכישת דירות מגורים והסתכמו בכ 390 מיליארד ש"ח,

יחד עם זאת, הלוואות המשכנתא לכל מטרה (תמורת שיעבוד נכס) שנלקחו למטרות אחרות כמו רכישת רכב, סגירת חובות וכו', הגיעו לסך כולל של כ 22.6 מיליארד ש"ח.

הלוואות הנלקחות עם שיעבוד נכס ניתנות בריביות נמוכות יותר ואפשר לפרוס אותן לטווח זמן ארוך יותר. אך הפחד העיקרי הוא שאותם לווים יאבדו את הנכסים שמישכנו במידה ומגפת הקורונה תחריף ותתמשך ואנשים לא יעמדו בפירעון החוב שלהם.

השנה בחודש יולי ניתנו בישראל הלוואות משכנתא בריבית צמודה ובריבית שאינה צמודה. היקף ההלוואות בריבית צמודה תמורת שעבוד נכס שלא למטרה של קניית דירת מגורים – הגיע לסכום של 185 מיליארד ש"ח, בתנאים של 4.4% ריבית בפריסה של 20.4 שנה בממוצע. היקף ההלוואות בריבית שאינה צמודה הגיע לסכום של 335 מיליארד ש"ח בתנאים של 4.6% ריבית ובפריסה של 18.4 שנה בממוצע.

ביחס לכל ההלוואות שניתנו תמורת שיעבוד נכס, הלוואות עם אחוז מימון גבוה נרשמו עם העליה החדה ביותר. ביולי השנה אישרו הבנקים בישראל הלוואות שלא למטרה של קניית דירה למגורים תמורת שעבוד של נכס בשיעור מימון של 60%-70% מערך הדירה בסכום כולל של 109 מיליון ש"ח, לעומת חודש יולי, בחודש יוני היקף הלוואות משכנתא לכל מטרה הגיע לסכום של 96 מיליון ש"ח ובחודש מאי, לסכום של 53 מיליון ש"ח.

בניסיון להתמודד עם נזקי הקורונה, הודיע המפקח על הבנקים שהוא רוצה לסייע לאזרחי ישראל ולתת מענה לצרכים שלהם. המפקח מאפשר לבנקים לאשר ללקוחותיהם הלוואות לכל מטרה בשעבוד נכס עד לתקרה של 70% מימון. לפני ההקלה, הלוואות כאלו ניתנו רק עד תקרה של 50% מימון.

אי לכך הבהיר בנק ישראל שההקלה ניתנה לכל מטרה אך לא למטרת קניית דירה להשקעה, משכנתא למטרת דירה להשקעה מוגבלת במימון מירבי של 50% מערך הדירה. (לעומת תקרה של 75% מימון למי שקונה דירה ראשונה, ו70% מימון למשפרי דיור.) בשל כך נדרשים הלווים להצהיר בלקיחת ההלוואה שמטרת ההלוואה היא לא למטרת קניית נכס נוסף. 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp